Κίνα FM200 σύστημα καταστολής πυρκαγιάς κατασκευαστής
επιχείρηση
Προϊόντα
FM200 σύστημα καταστολής πυρκαγιάς
FM200 σύστημα καταστολής αερίου
FM200 πυροσβυστικό σύστημα
HFC227ea σύστημα καταστολής πυρκαγιάς
Πυροσβυστικό σύστημα HFC 227ea
Σωλήνας πυρανίχνευσης
Αυτόματος πυροσβεστήρας
Εξοπλισμοί πυρασφάλειας
FM200 κύλινδρος
Καταστολή πυρκαγιάς Heptafluoropropane
Σύστημα καταστολής πυρκαγιάς αδρανούς αερίου